Het I Secure project bevordert het strategische gebruik van informatie- en communicatietechnologie binnen de onderwijs- en studieprogramma’s in de partnerlanden als voorwaarde voor de ontwikkeling van innovatieve praktijken in het voortgezet onderwijs (leerlingen van 11 – 18 jaar). Daartoe wil het Consortium een ‘informatiebeveiligingscultuur’ ontwikkelen om de bewustwording op dit gebied te vergroten. Dit is een cruciale stap in de digitalisering van educatieve contexten.

Bovendien zullen partners een ‘I Secure Agent prototype – methodologie voor cursussen en curriculum’ en het ‘Technology Enhanced Learning I Secure ecosystem’ ontwikkelen en testen. Deze bevatten tools en instrumenten die gebruiksklaar zijn en ondersteuning kunnen bieden aan lerarenopleidingen en hen ondersteunen binnen het onderzoeksgebied van informatieveiligheid in het onderwijs. Dit stelt hun in staat ‘I Secure Agents’ te worden en deze informatie binnen hun dagelijkse onderwijsactiviteiten over te dragen aan studenten. Deze verspreiding garandeert een brede en duurzame impact van de projectresultaten.

Door middel van analyses, ontwikkeling, testen, overleg en verspreidingsactiviteiten zal het project ongeveer 5.500 betrokkenen (leraren, scholen, studenten, ouders en beleidmakers) in de partnerlanden bereiken.