Het I Secure project bevordert het strategische gebruik van informatie en communicatietechnologie binnen het onderwijs en leerprogramma’s als voorwaarde voor de ontwikkeling van innovatieve praktijken in het voortgezet onderwijs (leerlingen van 11 – 18 jaar) in de partnerlanden. Voor deze reden wil het Consortium een ‘informatiebeveiliging cultuur’ ontwikkelen om de bewustwording op dit gebied te vergroten. Dit is een cruciale stap in de digitalisering van educatieve contexten.

Bovendien zullen partners een ‘I Secure Agent prototype – cursus materialen en curriculum’ en de ‘Technologie Verbeterd Leren I Secure ecosysteem’ ontwikkelen en testen. Deze bevatten tools en instrumenten die klaar zijn voor gebruik en ondersteuning kunnen beiden bij leraren opleidingen en empowerment van hen in het veld van informatie veiligheid in het onderwijs. Dit stelt hun in staat ‘I Secure Agents’ te worden, deze informatie over te dragen aan studenten binnen hun dagelijkse onderwijs. Deze verspreiding garandeert een breed en duurzame impact van de projectresultaten.

Door middel van analyse, ontwikkeling, testen, overleg en verspreidingsactiviteiten zal het project ongeveer 5.500 betrokkenen (leraren, scholen, studenten, ouders en beleidmakers) bereiken in de partner landen.