Проектът ISecure насърчава стратегическото използване на информационни и комуникационни технологии в образователните програми и обучението, като предпоставка за иновативни практики в средното образование (ученици на 11-18 години), в партньорските държави. Консорциумът цели да създаде „култура на информационна сигурност“ и да повиши информираността в тази сфера, като решаваща стъпка в процесите на цифровизация на образователното съдържание.

Освен това, партньорите ще разработят и тестват прототип на ISecureагент, методология за обучение и учебна програма, както и ISecure екосистема за учене с помощта на технологии (TechnologyEnhancedLearning), които ще представляват готови за използване средства и инструменти за подпомагане на преподавателите по въпросите на информационната сигурност в училищата. Това ще им помогне да станат „ISecureагенти“, които ще предоставят тази информация на учениците по време на ежедневната преподавателска дейност, което ще осигури широко разпространение и устойчивост на резултатите от проекта.

Чрез дейности като анализиране, разработване, тестване, консултиране и разпространение на резултатите, проектът цели да достигне до 5500 заинтересовани (учители, училища, ученици, политици, търговски дружества и др.) в страните на партньорите.